برند آرکیوفشن ( باستان پوش )

بدون شناخت تاریخ چگونه می توان به زمان حال و آینده اعتماد داشت؟ تاریخ دریچه ایست که بشر را با خود بیشتر آشنا می کند، اینکه بشر تصادفا به این روزهای خود نرسیده است داستان آرکیوفشن به سالهای دور باز می گردد، زمانی که من دانشجویی پرسشگر بودم و به سبب آشنا شدن با دکتر یوسف مجید زاده توانستم دنیای باستان را با درکی عمیق بشناسم حضور بعنوان یک طراح در محوطه های باستانی ازبکی و جیرفت و همنشینی همیشگی با تیم های حفاری بسیار برجسته ی بین المللی آن روزها سبب شد تا باستان شناسی بخشی دوست داشتنی از زندگی من شود و هر روز بیش از پیش به ارزش شناخت دنیای باستان پی برم سفر به کشورهای متعدد و دیدار از محوطه های باستانی گوناگون باعث شد شناخت بیشتری بهانواع مختلف معرفی محوطه های باستانی به انسان های عادی و غیر آکادمیک بدست آورم. شرایط گاها نا مساعد در معرفی و شناساندن مناطق باستانی متعدد ایران که مهدی شناخته شده در تمدن جهان است موجب شد تا به اندیشه ای ترکیبی بین باستان شناسی و مد دست یابم برندی از جنس دنیای باستان اما با ساختاری معاصر و مدرن ایده ی اینکه کمد لباسهایمان را مبدل به کتابخانه ایاز جنس لباس ها کنیم و تاریخ را توسط لباس ها از گوشه ی  موزه ها و درون کتاب ها خارج کنیم و به میان جامعه آوریم. اینکه با پوشیدن بخش هایی از تاریخ، می توان به ذات ساکن تاریخ حرکت بخشید. آرکیوفشن یا همان باستان پوش در اصل یک حرکت اجتماعی است نه فقط یک محصول و یا حتی یک برند، زبانی نو برای بیان تاریخ به جامعه. اینگونه می توان امیدوار بود که تاریخ زیباتر و دوست داشتنی تر به جامعه بیان شود. آرکیوفشن از نظر ساختار ترکیبی است از دو لغت آرکیولوژی به معنای باستان شناسی و فشن به معنی مد که درکشورهای ایران و پرتغال به ثبت رسمی رسیده است. در ایران برای خوانش راحت این برند نام آنرا باستان پوش گذاشته ایم تا هم پاسدار زبان پارسی باشیم و هم ساختار بین المللی خود را حفظ کنیم.

صدرا شریعتمداری

ارسال نظرارسال نظر


مطالب مرتبط